Utbildning i kommunikation – Pernilla Silfverhjelm

Pernilla Silfverhjelm, utbildar i muntlig kommunikation,                    Silfverhjelm Consulting 

Utbildning i kommunikation

Foto: Mats Lundqvist

Pernilla Silfverhjelm utbildar och utvecklar individer och företag inom muntlig kommunikation. Erfarenhet både från näringsliv och offentlig förvaltning.

Pernilla Silfverhjelm kan bidra med riktat konsultstöd eller systematiskt samarbete gällande kommunikation för olika typer av situationer. Hon har erfarenhet av att stötta lärande organisationer, utveckla teamarbete, kreativ metodik och individuellt ledarskap.

Ett annat område är att genomföra utbildningar. Några återkommande koncept är: Pedagogisk fortbildning, Att facilitera svåra möten, Att leda kreativa möten, Storytelling, Presentationsteknik, Kommunikativt ledarskap, Att utveckla team, Att leda projektgrupper för att nämna några.

Pernilla anlitas också ofta för att leda workshops i till exempel förändringsarbete, erfarenhetsutbyte, utvärdering, implementering eller idéutveckling. Hon finns med som både föreläsare och moderator hos talarförmedlingen Kvinnliga talare.

Bland uppdragsgivarna finns UD, IKEA IT och Inter IKEA, Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB, Regeringskansliet, Stockholms stad och Deloitte.

När du anlitar Pernilla möter du en kompetent och lyssnande person som kan tolka dina behov och bidra med en konstruktiv utbildning eller workshop som bidrar till en positiv utveckling.

Kontaktuppgifter till Pernilla Silfverhjelm