Analys- och undersökningskonsult

Jan Schiratzki, analys-och undersökningskonsult