Skribent, författare och PR-konsult – Anne Nilsson

Anne Nilsson, Skribent, författare och PR-konsult, Frilans Anne Nilsson

Skribent, författare och PR-konsult Anne Nilsson

Skribent, författare och PR-konsult Anne Nilsson, Frilans Anne Nilsson

Anne Nilsson erbjuder främst texter med koppling till hållbarhet, hållbar utveckling och hållbar affärsutveckling med ett fokus på års- och hållbarhetsredovisningar. Vid sidan av detta blandar hon då och då upp skrivandet med att författa böcker om livets goda i mat- och dryckesväg.

Med sin bakgrund som utbildad biolog och ekonom, miljökonsult på revisions- och konsultföretaget KPMG samt journalist som bevakat näringslivets hållbarhetsarbete under många år har Anne en gedigen grund att stå på. År 2008 valde hon att kombinera de två tidigare yrkesrollerna – konsulten och journalisten – för att jobba som skribent, författare och PR-konsult.

Anne har skrivit böckerna Kaffe – världens dryck (2016), Kaffe (2010), Ost (2010), En handbok kaffe (2009) och Svensk Kaffebok (2007) som samtliga är utgivna på Grenadine Bokförlag. Hon är även medförfattare till boken Miljökommunikation och hållbar utveckling – stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta (2009) utgiven på SIS Förlag.

Hon trivs med utmanande projekt där det finns stor potential att påverka i en positiv, hållbar riktning.  Några exempel på kunder är MTR, Billerud/Korsnäs, SL, Ernst & Young, Det Naturliga Steget och Sveriges Ingenjörer.

Anne Nilssons styrkor är att hon har ett stort engagemang, är tydlig, ärlig, mål- och resultatinriktad.

Kontaktuppgifter till Anne Nilsson.