Retoriker – Barbro Fällman

Barbro Fällman, Retoriker, Retorikcentrum i Sverige AB

Retoriker, Barbro Fällman, Seniorkonsult Direkt

Retoriker, Barbro Fällman, Seniorkonsult Direkt. Fotograf: Elisabeth Zeilon

Barbro Fällman har fransk examen i antik retorik (Oratoire) och med en bakgrund som lektor och språkforskare vid Lunds Universitet, har hon gedigen kunskap inom ämnesområdet och om pedagogiska strukturer.

Sedan drygt 25 år driver Barbro Retorikcentrum i Sverige AB och har uppdrag både nationellt och internationellt. Hon föreläser på engelska, franska och italienska.

Barbro Fällman ingår i flera nätverk, bland annat Handelskammaren och kommer i kontakt med många andra nätverk när hon inbjuds att föreläsa.

Hon utbildar och ger föreläsningar och kurser i retorik och internationell kommunikation.

Några exempel på kunder är SLFF, Handelskammaren, Sveriges departement, Stockholms Hamnar, IHM Business School, Sälj- och Marknadshögskolan, Trafikverket, Industri-arbetsgivarna, Kommerskollegium, Akademikerförsäkring.

Barbro har inom ämnet Retorik skrivit ett antal böcker: Rätt sagt på rätt sätt (2016) Tala och engagera (2013), Framgångsrik Retorik (2011), Konsten att hålla tal (2011), Retorik i mötet med media (2009) … för att nämna några.

Barbro driver en podcast, ”Retoriskt” och har instiftat Det Stora Retorikpriset och gör retoriska analyser för radio & TV. Hon finns med som talare hos flera talarförmedlare.

Barbro Fällman är Sveriges mest erfarna retoriktränare och hennes kurser innehåller många praktiska tips och underhållande exempel. Hon är tydlig, effektiv och har ett mycket starkt engagemang för ämnet Retorik.

Kontaktuppgifter till Barbro Fällman.