Processledare, författare och språkkonsult – Eva Stilling

Eva Stilling, processledare, författare och språkkonsult, Mellanraderna

Skrivpedagog, språkkonsult och författare, Eva Stilling, Seniorkonsult Direkt

Eva Stilling är författare (skönlitteratur och läromedel),  examinerad språkkonsult i svenska och skrivpedagog med kreativt skrivande som särskild inriktning . Hon har över tjugo års erfarenhet som kursledare, universitetslärare, redaktör och processledare.

Eva arbetar med kreativt skrivande som verktyg för utveckling av grupper och idéer. De metoder hon har utvecklat vilar på språkvetenskaplig grund, och är väl beprövade. Hon utbildar processledare, coacher, pedagoger och skribenter i att använda kreativt skrivande som verktyg i sina egna verksamheter.

Eva håller ofta föredrag och skrivarkurser, både för arbetsplatser och privatpersoner.

Som språkkonsult är Eva speciellt tränad i att bearbeta texter, skriva målgruppsanpassat och att fortbilda andra skribenter.

Hon skriver också texter på lättläst svenska, alltså texter som är anpassade för läsare med till exempel dyslexi eller kognitiva funktionsnedsättningar, och läsare som har svårt att läsa svenska av andra anledningar.

2001- 2011 var Eva anställd på Södertörns högskola som adjunkt i kreativt skrivande, retorik och svenska, och som verksamhetsledare för högskolans studieverkstad.

Hon romandebuterade 2016 med boken ”Om henne talar vi inte” (Bokförlaget Axplock).

Under de senaste åren har Eva bland annat:
Fortbildat redaktörer och förläggare på Liber Förlag AB i textbearbetning och i att skriv-coacha författare.
Arbetat med språkstimulerande övningar inom Äldrecentrum och Vård- och omsorgscolleges utbildning för språkombudsutbildare.
Hållit många skrivarkurser på olika håll i Sverige.
Varit frilansredaktör på Verbum Förlag för boken ”I skuggan av Nathan, texter av Helge Söderblom”.
Lett workshops på temat idéutveckling för lärare och forskare på Södertörns högskola.
Bearbetat handboken ”Att leda frivilliga i föreningslivet – handbok för volontärsamordnare”, utgiven av Volontärbyrån i Stockholm.
Utformat arbetsprover för blivande redaktörer.
Undervisat blivande skrivtolkar på Södertörns folkhögskola i ämnet textkommunikation.
Skrivit mängder av tal och texter av olika slag.

Kontaktuppgifter till Eva Stilling.