Måltidsutvecklare – Ulla Johansson

Ulla Johansson, Måltidsutvecklare, Votell

Måltidsutvecklare, Ulla Johansson, Seniorkonsult Direkt

Måltidsutvecklare, Ulla Johansson, Seniorkonsult Direkt

Ulla Johansson är kostekonom och har över 35 års erfarenhet som verksamhetschef inom måltidssektorn för skola och äldreomsorg. Ulla har arbetat i 15 år i Örebro kommun, både som chef och övergripande samordnare. 2003 flyttade familjen till Skåne och Ulla blev då affärsområdeschef för Malmös alla skolrestauranger i Malmö stad.

2010 valde hon ett uppdrag i Båstads kommun som omfattade uppbyggnad av en ny organisation för hela måltidsverksamheten. I Båstad utvecklade Ulla måltiderna både för elever och äldre fram till 2017. Ett av de äldreboenden som Ulla Johansson ansvarade för, utsågs 2017 till vinnare inom kategorin ”Bästa seniormatglädje” i Arla Guldko och kom på 4:e plats i White Guide Senior.

Måltidsutvecklare Ulla Johansson, driver företaget Votell – måltidsutveckling, där hon utbildar och inspirerar vårdpersonal till att se sitt eget ansvar för måltiderna som en del i omsorgen. Syftet är att förbättra rutiner och måltidsordning, som i praktiken underlättar till att följa Socialstyrelsens riktlinjer. Målet är att främja gästernas välbefinnande, skapa vårdboenden som ger hotellkänsla och att de boende ska ses som gäster.

Ulla Johanssons drivkraft är att ha gästen i centrum och inspirera personal till att skapa guldkant i vardagen för sina gäster.

Hon erbjuder föreläsningar om sitt koncept som inspirerar vård- och måltidspersonal att lyfta måltiderna och måltidsmiljön till en högre nivå. Vårdtagare på ett vårdboende/särskilt boende ska respekteras som betalande gäster. Maten och måltiderna är dagens höjdpunkter. Måltiden ska ge positiva upplevelser, väcka minnen och tillgodose förväntningar. Hög kvalitet på mat och måltidsmiljö ökar aptiten och trivseln. Det bidrar till bättre näringsstatus vilket är en viktig pusselbit för välmående och god hälsa.

Votell-måltidsutvecklings koncept innehåller:

  • inspirationsföreläsning med förtäring för all personal
  • kartläggning av nuläget på avdelningar vid dagens alla måltider och nattfastan
  • kartläggning av rutiner och intern kommunikation
  • åtgärdsplan
  • uppföljningsträffar
  • slutrapport

Kontaktuppgifter till Ulla Johansson.