Kommunikationsstrateg – Pia Boson

Pia Boson, kommunikationsstrateg, Bosons Byrå

kommunikationsstrateg Pia Boson

Fotograf: Stefan Pettersson

Pia Boson har arbetat med kampanj-planering sedan 1986, varav de senaste 20 åren i sitt eget företag, Bosons Byrå. Pia erbjuder bra beslutsunderlag inför strategiarbete, till exempel i form av målgrupps- och medieanalyser och inför planering av marknadskommunikation.

Förutom att göra analyser och planera kampanjer, erbjuder hon hjälp med research, text-bearbetning, korrektur-läsning, sammanställning av presentations-material, att finna en struktur för innehåll på företags webbplatser, möjligheter att hjälpa till med att administrera webbplatser som är gjorda i kommunikationsverktyget WordPress, att ta fram pressmeddelanden, m.m.

Pia har, tillsammans med en branschkollega, Anna Katarina Berglund, skrivit handboken Hållbar marknadskommunikation. Läs mer om boken här.

Bland nuvarande och tidigare uppdragsgivare finns: Henkell & Co, Kalix Tele24, Norrbottens läns landsting, Parmaco, Svenska Dagbladet, Svegro, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, m.fl.

Pia är en av initiativtagarna till Firma Uno – roligt för soloföretagare. Hon driver också företag tillsammans med entreprenören, Eva Albäck, varav Seniorkonsult Direkt är en av de senaste företagsidéerna.

Kontaktuppgifter till Pia Boson