Kommunikationsstrateg – Karin Falkeström

Karin Falkeström, kommunikationsstrateg och skribent, idest

Kommunikationsstrateg, Karin Falkeström, Seniorkonsult Direkt

Kommunikationsstrateg Karin Falkeström Fotograf: Göran Strand

Karin Falkeström brinner för att hjälpa gruppmedlemmar att både vilja och kunna ta ansvar för att nå gemensamma mål. Med enkla verktyg bidrar hon till att skapa en fungerande samarbetskultur, en möjliggörande struktur och en effektiv strategi.

Karin anlitas ofta som processledare, projektledare och skribent. Hon går också in som rådgivare och tillfällig resurs.

Med en bakgrund som journalist och två fil.mag i strategisk kommunikation samt kvalitets- och ledarskapsutveckling, säkerställer hon att kommunikationen håller ihop och skapar handlingskraft.

När du anlitar Karin Falkeström får du tillgång till en resurs med stort resultatfokus där tydlighet, delaktighet och flexibilitet står i centrum.

Kontaktuppgifter – Karin Falkeström