Delta här

Delta i Seniorkonsult Direkt där du snabbt når specialistkompetens

Specialister som tillhör Seniorkonsult Direkt är frilansande egenföretagare med minst tio års erfarenhet inom sina specialistområden. Vi har bred kompetens och klarar en mångfald av uppgifter.

Känner du någon som uppfyller kraven för deltagande eller uppfyller du själv kraven och vill delta? Mejla en intresseanmälan till info.at.seniorkonsultdirekt.se

Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter en hög nivå av dataskydd. För att beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter och dina rättigheter.

Juniorkraft i Mälardalen AB, organisationsnummer 556977-1297, Nicandergatan 12, 64531 Strängnäs är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: info@seniorkonsultdirekt.se

Integritetspolicy

Uppgifter som insamlas

Det är uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med ditt deltagande på seniorkonsultdirekt.se. Uppgifterna består av namn, adress, mailadress, telefonnummer och uppgifter om den kompetens du vill marknadsföra. Surfar du på seniorkonsultdirekt.se och godkänner cookies så lagrar vi även ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analytics.

Syftet med insamlingen

Syftet med att samla in uppgifterna är att på bästa sätt marknadsföra dina tjänster för potentiella kunder.

 Grunden för att uppgifterna sparas

Grunden för att uppgifterna sparas är att du ingått ett avtal med oss om att delta på seniorkonsultdirekt.se och därigenom samtyckt till att uppgifterna sparas.

Ändamål Uppgift Lagringstid Rättslig grund
Deltagande i seniorkonsultdirekt.se Namn, adress, mailadress, telefonnummer och uppgifter om kompetens Under tiden du deltar samt ett år därefter om du inte begär radering tidigare Avtal
Utskick av nyhetsbrev Namn och mailadress Under den tid du vill ta del av nyhetsbrev Samtycke
Framtagande av statistik IP-nummer Samtycke
Fakturering Namn, adress, organisationsnummer och telefonnummer Enligt gällande lagstiftning Bokföringslagen

Delning av uppgifterna till tredje part

Vi delar aldrig dina uppgifter till tredje part utom i fall då någon myndighet skulle begära dem.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Uppgifterna sparas hos oss så länge du är synlig på seniorkonsultdirekt.se. Om du väljer att avsluta ditt deltagande kommer uppgifterna att raderas inom ett år från det att du avslutat deltagandet om du inte önskar att vi gör det omedelbart när du avslutar deltagandet.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning följande rättigheter:

Rätt till tillgång
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att få felaktig information rättad.

Rätt att bli raderad
Du har alltid rätt att få dina personuppgifter raderade.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig har du rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar. 
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta eller om du inte vill ta emot marknadsföring som baserar sig på uppgifterna i våra register.