Författararkiv: evan

Inredningsdesigner – Annette Eriksson

Annette Eriksson, inredningsdesigner, Dina Rum Stockholm

InredningsdesignerAnnette Eriksson har lång erfarenhet av inredningsuppdrag både mot privatpersoner och företag. I grunden är Annette marknadsekonom. 2000 startade hon inredningsföretaget Dina Rum Stockholm efter avslutade studier i inredningsarkitektur.

Inredningsuppdragen består av att hjälpa privatpersoner och företag med inredning, färgsättning och ljussättning. Uppdragen utgår från kundens behov. I varje projekt hjälper Annette kunden att lyfta fram det som är personligt och unikt.

Läs mer

Affärsrådgivare – Annika Hall

Annika Hall, Affärsrådgivare

 affärsutvecklare annika hall

Affärsutvecklare, Annika Hall, Seniorkonsult Direkt

Affärsrådgivare Annika Hall har en bakgrund som forskare i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Där hennes fokus varit familjeägda företag. Under drygt femton års tid har hon arbetat som föreläsare och rådgivare i frågor runt ägarförändringar och ägarstyrning i familjeägda/partnerägda företag, såväl som anställd som från eget bolag.

Typiska uppdrag handlar om att hjälpa ägare/ägarfamiljer i beslut kring strategiska ägarfrågor. Det kan t.ex. handla om att stödja familjer i processen runt ett generationsskifte. Andra gånger kan det handla om hjälpa ägare att skapa ett gemensamt ägardirektiv, exempelvis inför en utökning av ägarkretsen, eller som ett led i rekrytering av externa styrelseledamöter eller en extern vd.  Läs mer

Innovationsrådgivare Annika Löfgren

Annika Löfgren, innovationsrådgivare, Kreo

Innovationsrådgivare, Annika Löfgren, Seniorkonsult Direkt

Innovationsrådgivare, Annika Löfgren

Annika Löfgren är är innovations-rådgivare. Hon är ekonom och har studerat innovationsledning vid Mälardalens högskola. Trendspaning, förändringsledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, Innovationsrådgivning och arbetslivets psykologi är också delar i utbildningen.  Läs mer

Marknadsföringskonsult – Christina Bornäs

Christina Bornäs, marknadsföringskonsult, Bornäs Consulting

MarknadsföringskonsultChristina Bornäs är marknadsföringskonsult med specialitet inom kvalitativ undersökningsmetodik. Hon har arbetat i eget företag sedan 2001.

Hon är internationell civilekonom med specialisering inom marknadsföring. Förutom att arbeta med kvalitativ undersökningsmetodik arbetar hon också som moderator.

Christina Bornäs tar uppdrag inom alla branscher. Med bakgrund som läkemedelskonsulent har hon också specialkompetens inom medicin. De flesta projekt är internationella och hon har ett brett internationellt kontaktnät, både i Europa, USA och Australien.

Läs mer

Kommunikationsstrateg – Pia Boson

Pia Boson, kommunikationsstrateg, Bosons Byrå

kommunikationsstrateg Pia Boson

Fotograf: Stefan Pettersson

Pia Boson har arbetat med kampanj-planering sedan 1986, varav de senaste 20 åren i sitt eget företag, Bosons Byrå. Pia erbjuder bra beslutsunderlag inför strategiarbete, till exempel i form av målgrupps- och medieanalyser och inför planering av marknadskommunikation. Läs mer

Webb och intranät – Stefan Pettersson

Stefan Pettersson, konsult inom användbarhet, sökbarhet och projektledning för webb och intranät, Lumano

Webb

Stefan Pettersson är IT-konsult med 20 års erfarenhet. Han driver Lumano AB på Ekerö sedan 2000.

Bland uppdragsgivarna finns Ica, Skandia, Karolinska Institutet, Poolia, och Riksbyggen. Han driver evenemangskalendern Allom genom Kalenderbolaget. Läs mer