Föreläsning, När det ofattbara händer, med Sara Johansson, hos SLFF

Inbjudan till föreläsningen ”När det ofattbara händer” i Göteborg, arrangerat av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF

Inbjudan till föreläsning ”När det ofattbara händer” med krisstödsexpert Sara Johansson

Lämna ett svar