Affärsrådgivare – Annika Hall

Annika Hall, Affärsrådgivare

 affärsutvecklare annika hall

Affärsutvecklare, Annika Hall, Seniorkonsult Direkt

Affärsrådgivare Annika Hall har en bakgrund som forskare i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Där hennes fokus varit familjeägda företag. Under drygt femton års tid har hon arbetat som föreläsare och rådgivare i frågor runt ägarförändringar och ägarstyrning i familjeägda/partnerägda företag, såväl som anställd som från eget bolag.

Typiska uppdrag handlar om att hjälpa ägare/ägarfamiljer i beslut kring strategiska ägarfrågor. Det kan t.ex. handla om att stödja familjer i processen runt ett generationsskifte. Andra gånger kan det handla om hjälpa ägare att skapa ett gemensamt ägardirektiv, exempelvis inför en utökning av ägarkretsen, eller som ett led i rekrytering av externa styrelseledamöter eller en extern vd. 

Fokus i hennes arbete ligger på facilitering, det vill säga hjälpa ägarna att komma fram till de beslut och lösningar som passar just dem.

Annika Halls forskning runt/erfarenhet av ägarfrågor har hon publicerat i så väl vetenskapliga artiklar som populärvetenskapliga böcker, t.ex. Family Business Dynamics: A Role and Identity Based Perspective (Edward Elgar, 2012), Extern vd – så lyckas du (Liber, 2010, 2016), Aktivt
ägarskap: Grunden för framgångsrika företag (Liber, 2014),och När företaget går vidare i
familjen: Guide till ett lyckat generationsskifte. (Roos och Tegnér, 2018).

Kontaktuppgifter till Annika Hall